Zpráva Rady plemenné knihy za rok 2016

Dobrý den,

Mé zhodnocení šlechtitelského programu roku 2016 se nebude zabývat popisem činnosti a kvantifikováním plemenitby, která bude k dispozici v nejbližších dnech na našich webových stránkách k přečtení, ale minulostí, současností a budoucností našeho plemene. V minulosti docházelo k evidenci  jedinců, kteří přibližně odpovídali typu popsanému v našem šlechtitelském programu, leckdy bez ohledu na původ(čistokrevnost). V době kdy se počet evidovaných jedinců dal spočítat na prstech jedné ruky se dá tento postup hodnotit kladně. V současné době je počet evidovaných jedinců, již v tak velkém počtu, že bychom se měli nejen zamyslet, ale jednoznačně zasadit o kvalitativní výběr k zápisu do jednotlivých oddílů plemenné knihy, či odmítnutí k dalšímu zápisu jedinců, či vyřazení jedinců, kteří nesplňují kritéria popsaná v ŘPK, popřípadě změnit ŘPK, tak aby kvantita přestala postrádat smysl a jednoznačně začala rozhodovat kvalita a nejen cena u v Čechách odchovaných jedinců, ale i u dovozů ze zahraničí.

Apeluji na Vás na všechny členy našeho spolku, aby jste začali respektovat naplňování cílů popsaných v našem šlechtitelském programu, bez ohledu na privátní šlechtitelské požadavky, popřípadě na ekonomické zájmy. V současné době je v republice dostatek kvalitních, genotypově čistokrevných jedinců vhodných k chovu bez potřeby levných dovozů. Věřte, že chov koní je terénní běh na dlouhou trať a bez znalosti terénu a vytrvalosti se neobejde žádný chovatel, který chce a měl by mít, nejen radost ze zdravého jedince, ale i ekonomický užitek z prodeje odchovů za v Evropě obvyklé ceny  kvalitních jedinců. Doporučuji k dosažení tohoto cíle vzdělávání v oboru a to nejen na úrovni šlechtitelských školení, které jen tak mimochodem navštěvují pouze Ti, kteří dle mého soudu, to potřebují ze všech nejméně, ale i doplňování zemědělského vzdělání alespoň na středoškolské úrovni . Teoretické znalosti Vám otevřou svět kvalifikované erudice a  ujasní Vám terminologii a obsah používaný právě na  těch školeních, které jsem zmiňoval v předchozí řeči.

Kvalitativní budoucnost našeho plemene v Čechách bude ohrožovat rozhodnutí Evropské komise, které je ve schvalovacím řízení . Zásadním obsahem je možnost připouštění na zahradě, sousedovic velbloudem, myšleno přeneseno. Bohužel, jako již spousta rozhodnutí z EU vychází z naprosto nereálných předpokladů v dané zemi, tentokrát se řídí velmi dobře propracovanou kontrolou užitkovosti u skotu. Výsledkem má být účinnost trhu na cenu kvalitních, nebo nekvalitních jedinců, to v Čechách prostě fungovat nemůže, alespoň v současné době, kdy dochází v masivním měřítku k neregistrované plemenitbě. Jediné pozitivní hledisko, které spatřuji v připravované normě, je právě ve zrušení prohibice a s tím spojená volnější možnost k registrované populaci. O to je však důležitější a bezprecedentní na naších normách o plemenitbě účinně zapracovat z ohledem na zmiňované požadavky EU a naše šlechtitelské cíle. Vyžaduje to však i změnu v nárocích a cílech jednotlivých chovatelů našeho plemene. Ti  kteří hodlají  vylepšovat kvalitu našeho plemene, by měli mít povinnost usilovat o zápis svých koní do nejvyšších oddílů plemenné knihy a o předvádění jedinců na chovatelských národních akcí, kteří co nejvíce odpovídají fenotypu plemene Minihors, tak aby do budoucna, opravdu cena znamenala kvalitu a nekvalita nebyla zájemci o plemeno chtěna, čímž  by se eliminovala populační exploze netypických, nečistokrevných mini koní, kteří už již dnes zaplavují Českou republiku.

Děkuji za pozornost 

Ing. Jan Végh