Zpráva z členské schůze

Dámy a pánové, vážení přátelé,
Svaz chovatelů Mini Horses se usnesením výroční členské schůze ze dne 12.11. 2011, přejmenoval na
Klub chovatelů miniaturních koní, čímž  je lépe vystižena podstata klubu, který je určen pro majitele, chovatele, ale i pouhé příznivce miniaturních plemen koní, tedy všech plemen koní, kteří nepřesahují 107 cm KVH.
     Zároveň se pro potřeby našich chovatelů přistoupí i ke změně Řádu plemenné knihy, který doposud určoval jednotnou výšku i standard.
Rozdělení do třech výškových sekcí A, B a C,  samozřejmě přinese i nové definice ve standardu plemene, který by měl lépe vystihnout rozdílnost mezi jednotlivými velikostními rázy miniaturních koní.