Sazebník poplatků za členství vč. sponzorství pro členy

Jak jistě víte, bez sponzorů není možný chod našeho klubu a proto bychom Vám rádi  nabídli příležitost, jak sponzorovat náš klub a na oplátku pro Vás udělat reklamu pro Vašeho koně, stáj nebo firmu.

Můžete si vybrat z několik variant sponzorství a to buď samostatnou formu sponzorství   nebo sponzorské balíčky, které zahrnují více možností reklamy Vaší firmy, navíc některé jsou již včetně ročního členského poplatku. Nebo budeteli mít zájem můžete kombinovat vaše samostatné členství se samostatnými druhy sponzorství ( ne tedy balíčky).

V některých balíčcích je již zahrnuto roční členství !

 

ON LINE PŘIHLÁŠKA O SPONZORSTVÍ  / INZERCI

 

Naši členové mohou zcela zdarma inzerovat na webových stránkách v sekci INZERCE , stačí jen vyplnit on line inzerát , který je vložen do každé příslušné sekce . Dále budou dostávat klubový on-line magazín a budou mít zvýhodněnou reklamu ( viz.samostatné druhy sponzorství)

 

SAMOSTATNÉ ROČNÍ ČLENSTVÍ BEZ SPONZORSKÝCH BALÍČKŮ

Roční členství v klubu……………………………… 800 Kč ( 100 Kč se odvádí ASCHK) V případě, že jste již sami 100 Kč odvedli ASCHK, nebo jste členem jiného klubu spadající pod ASCHK, který již za Vás odvod provedl , tak prosím zaplaťte jen 700 Kč. Údaje budou kontrolovány dle Vašich detailů v přihlášce do klubu , kterou jste vyplnili při vstupu do našeho  klubu.

Rodinné členství v klubu vč. juniorů …………….400 Kč ( Každý další rodinný příslušník člena klubu)
Junioři , jejichž rodiče nejsou členy klubu ........500 Kč
 

Nový členové přihlášeni po 1.10.2022 budou platit jen 50 % z výše uvedených poplatků !


Roční členství pro rok 2022 je splatné v období mezi  1 - 31 . lednem 2022. Všechny platby stávajících členů po tomto datu budou penalizovány 50 % !!!


Variabilní symbol pro členské poplatky r. 2022:  31012022, PROSÍME DO POZNÁMKY NAPSAT ČEHO SE PLATBA TÝKÁ A VAŠE ČLENSKÉ JMÉNO !!!
 

Vaše členství / sponzorské balíčky  je potřeba zaplatit do 31.1.2022 , číslo účtu naleznete dole na stránce.
 

SPONZORSKÉ BALÍČKY

 

Sponzorský balíček se vždy týká akcí pořádaných klubem v roce 2022.

 

V roce 2020ACHMK plánuje 3 výstavy  se spoustou sportovních tříd. Zdali si vyberete některou z forem sponzorského balíčku, budete mít navíc tu výhodu, že si můžete  vybrat některou z unikátních forem propagace např. titulní stranu, prostřední dvoustranu nebo zadní stranu ve výstavním katalogu , dále jeho  jméno bude uvedeno  u příslušné třídy/ tříd ve výstavním katalogu jako sponzor a zároveň jeho jméno bude zmíněno při samotné výstavě.Osobně také  můžete předat ceny ve sponzorované třídě nebo to můžeme udělat za Vás, Vaším jménem.

 

Hlavní sponzor

Diamantový sponzor

     5 000 Kč pro jednu akci  *

     8.000 Kč pro dvě akce ( výstavy)   * *

     10.000 Kč  pro všechny klubem plánované akce v daném roce  * * *

 • Roční členství v klubu !
 • Foto Vašeho koně na přední straně výstavního katalogu, popřípadě reklama na zadní straně katalogu akce ( možnost výběru)
 • Sponzor Supreme Champion – ( šampion šampionů) -  uvedení Vašeho jména
 • Barevná reklama ve výstavním katalogu – prostřední dvoustrana
 • Foto Vašeho koně na plakátu výstavy
 • Umístění jeho baneru ve výstavním kruhu
 • Dvě barevné strany ( protilehlé) ve výstavních propozicích
 • Dvě barevné strany v kažném čísle v on line magazínu  po celý rok
 • Můžeme vložit Vaši obálku s reklamními letáky, vizitkou atd do výstavního katalogu
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok s uvedením ,že jste diamantový sponzor.

Diamantový sponzor pro všechny akce může být samozřejmě jen jeden.
 

Sponzorské balíčky pro všechny akce pořádané klubem daný rok

 

Zlatý sponzor    * * * *       3 000 Kč

 • Roční členství v klubu !
 • Barevná reklama ve výstavním katalogu pro akce v daném roce ( titulní strana vnitřní, zadní strana – vnitřní nebo vnější – tedy druhá a předposlední strana katalogu) *
 • Sponzor šampionátu ( ceny jako Grand Champion, Rezervní Grand Champion) - uvedení Vašeho jména
 • Vystavení Vašeho baneru ve výstavním kruhu
 • Barevná reklama ve výstavních propozicích
 • Barevná reklama v každém čísle on-line magazínu  po celý rok
 • Můžeme za Vás vložit Vaši reklamní obálku do výstavního katalogu pro všechny výstavy
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok
 • *Tato reklama je možná jen pro první tři zlaté * * * * sponzory.
 • V případě více zlatých * * * * sponzorů bude jejich barevná reklama umístěna v co možná nejlepší části výstavního programu.
 

Zlatý sponzor   * * *          2 500 Kč

 • Roční členství v klubu !
 • Sponzorování třídy na  výstavách ( uvedení Vašeho jména)
 • Barevná reklama ve výstavním katalogu pro akce v daném roce
 • Vystavení Vašeho baner ve výstavním kruhu pro akce v daném roce
 • Barevná reklama v každém čísle on-line magazínu po celý rok
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok

 

Zlatý sponzor   * *            1 500 Kč

 • Barevná reklama ve výstavním katalogu pro akce v daném roce
 • Sponzorování třídy na  výstavách ( uvedení Vašeho jména)
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok


Variabilní symbol pro členské poplatky r. 2021 :  31012021,
PROÍME DO POZNÁMKY NAPSAT ČEHO SE PLATBA TÝKÁ A VAŠE ČLENSKÉ JMÉNO !!!


 

Sponzorské balíčky jen pro jednu akci v daném roce

Stříbrný  sponzor    * * * *     1 650 Kč

          Pro 1 akci

 • Roční členství v klubu !
 • Barevná reklama ve výstavním katalogu pro 1 akci
 • Sponzor šampionátu pro 1 výstavu ( ceny jako Grand Champion, Rezervní Grand Champion)- uvedení Vašeho jména
 • Vystavení Vašeho baneru ve výstavním kruhu pro 1 akci
 • Barevná reklama ve výstavních propozicích pro 1 akci
 • Barevná reklama v každém čísle on-.line magazínu po celý rok
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok

 

Stříbrný sponzor     * * *        1 200 Kč

          Pro 1 akci

 • Barevná reklama ve výstavním katalogu pro 1 akci
 • Sponzorování třídy pro 1 akci ( uvedení Vašeho jména)
 • Baner ve výstavním kruhu pro 1 akci
 • Barevná reklama v každém čísle on-line magazínu po celý rok
 • Reklamní baner na webových stránkách po celý rok

 

Sponzorský balíček se týká vždy jen jednoho rodinného příslušníka, i když členy jsou třeba celé rodiny , majitelé farmy, zaměstnanci farmy atd.  Za každého dalšího členy rodiny je třeba zaplatit rodinné členství v klubu.

 

Samostatné druhy sponzorství

Reklama na webových stránkách : 

Reklama ve formě baneru  na klubových stránkách  je možná pro členy za 500 Kč / pro nečleny za 1000 Kč   / pro celý kalendářní rok ( Inzerce prodej, koupě, různé je pro členy klubu na klubových stránkách zdarma) Zdali potřebujete pomoci s vyhotovením Vašeho baneru kontaktujte sekretáře našeho klubu bohemia-acro@seznam.cz

Inzerce - Reklama v propozicích výstavy: 

Před každou výstavou budou všem členům zasílány emailem propozice, které zároveň budou uloženy na klubových stránkách. Zde máte možnost vložit svoji reklamu a zviditelnit svoji firmu. Cena 150 Kč pro členy / 300 Kč pro nečleny. Limitováno pro jednu výstavu. Požadavky na Vaši reklamu: v jpg, pdf nebo psd formátu, rozměr A5. 

Inzerce - reklama v katalogu výstavy ( akce klubu): 

Každá z našich výstav má svůj samostatný tištěný program, ale tento program bude zároveň vložen na naše webové stránky, společně s výsledky koní. Cena 500 Kč pro členy / 1000 Kč pro nečleny. Limitováno pro jednu výstavu. Požadavky na Vaši reklamu: v jpg, pdf nebo psd formátu, rozměr A5. 

Reklamní baner ve výstavním kruhu:

Váš baner, který Vám umístíme do ringu nebude vidět jen na té dané výstavě, ale také na množství fotografií, které budou z výstavy publikované. Tato reklama je limitovaná pro jednu  výstavu. Cena 500Kč pro členy /cena 1000 Kč pro nečleny.Vyvěšení reklamního baneru si zajišťují členové sami, pokud se akce nemohou zúčastnit , potom ho mohou doručin show managerovi výstavy .
______________________________________________________________


Vaše  případné sponzorství si můžete objednat v našem online formuláři nebo zaslat emailem na adresu sekretáře klubu bohemia-acro@seznam.cz

Variabilní symbol pro členské poplatky r. 2022 :  31012022
PROSÍME DO POZNÁMKY NAPSAT ČEHO SE PLATBA TÝKÁ A VAŠE ČLENSKÉ JMÉNO !!!


S přihláškou o sponzorství  nám prosím zároveň zašlete svoji platbu na číslo účtu:


Komerční banka
číslo účtu: 107-7408240237
kód banky : 0100

Variabilní symbol pro členské poplatky r. 2022

31012022

 

PROSÍME DO POZNÁMKY NAPSAT ČEHO SE PLATBA TÝKÁ A VAŠE ČLENSKÉ JMÉNO !!!