HOBBY HORSE Mini hubertova show

04.10.2022 08:34

HOBBY HORSE Mini Hubertova show 15. října 2022

Asocice chovatelů miniaturních koní pořádá 
HOBBY HORSE Mini Hubertovu show  1. ročník

dne 15.10.2022 sobota

v Opřeticích

od 11:00 hod

uzávěrka: 9.10.2022 do 20:00

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

přejímka účastníků je od 10:00- 10:30

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník HOBBY HORSE Mini hubertovy show, která je součástí Mini hubertovy show pro koně do 125cm.
Posuzují: Jarmila Podzemská a Jana Březinová
Ring steward Kamila Švandová
fotograf: Viktor Král

Součástí - povinnou podmínkou pro účast v dalších soutěžích , je terénní jízda s Vaším hobby horsem, která je v délce cca 5km, krásnou krajinou kolem Jezdeckého areálu Opřetického dvora. Jde se krokem, hh v ruce jako mazlík, žádné cválání, pohyb si užijete v soutěžích. :-)
Každý přihlášený účastník získá pamětní flotu- rozetu.

Dále je možné přihlásit se do těchto soutěží.

 

*parkur 30cm, přes malé křížky, pro děti do 8 let.
*parkur 40m pro děti 9-10 let.

*parkur 50 cm junior - pro juniory 11-18 let včetně.

*parkur 60cm senior - pro dospělé, starší 18 let.
Parkur se jede dvoukolově, první i druhé kolo je na čas, při shození překážky, nebo poboření se k času připočítává +5 trestných vteřin. Oceněno bude prvních 5 v každé kategorii.
Vítěz juniorské kategorie 11-18 let si může vyzkoušet jedno kolo parkuru s živým minihorsem, pokud bude chtít samozřejmě.


* skok mohutnost junior - do 18 let
*skok mohutnosti senior - pro starší 18 let

Začíná se na výšce skoku 60cm, každé kolo se o 5 cm zvyšuje. Vyhrává kdo čistě skočí nejvyšší překážku

* barrel racing děti do 10 let
* barel racing junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas. Obíhají se 3 vozatajské kužely ( se shoditelným prvkem- míček) , které jsou rozestavěné do trojúhelníku. Kolem každého kuželu je třeba uzavřít kruh. Obdoba westernového barell racing. Za shození míčku se k času připočítává 5 trestných vteřin. Časy obou kol se sčítají.

Občerstvení je zajištěno v klubovně areálu. Soutěže se v případě dobrého počasí odehrají na kolbišti jezdeckého areálu, v případě deště v kryté hale.
Doporučujeme vhodné oblečení pro tuto akci.

 

Předpokládaný časový harmonogram celé akce je 
10:00-10:30 přejímka v klubovně areálu pro soutěžící v hobby horse.( pro koně pak 10:30-10:50)
11:00-12:00 Hubertova jízda
oběd

12:30-12:40 vyhlášení celorocní soutěže miniaturních koní
12:45 - 14:00 všechny parkurové soutěže, hobby horse i jumping pro koně.

14:00-15:00 vozatajský parkur- soutěže pouze pro koně.

15:00- 16:00 barrel racing hobby horse i pro koně.

16:00-17:00 "Hubertův soud"-  vyhlášení  soutěží v klubovně.
Časový plán je opravdu orientační.

 

Poplatky / startovné:  Přihlášení na Hobby Horse Mini Hubertovu show- 200Kč / účastník
Startovné za každou disciplínu parkuru i barrel racing je 100 Kč/jeden kůň. 
Hubertovu procházku je možno absolvovat - přihláška jen s jedním Hobby horse koněm.
Soutěže je možno absolvovat - v rámci časového harmonogramu, maximálně s 2 koňmi. 
Startovné je třeba zaplatit do data uzávěrky, která je 9.10.2022 do 22 hodin, kopii platby ( obrázek nesmí bát vězší než 1 mega) je třeba přiložit do online přihlášky.

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:20221015
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek
 

Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním údajů a fotografií pořízených při této akci, také se zavazujete dodržování propozic. Pokud máte také živého minihorse, nebo ponyho, můžete se s ním přihlásit ZDE.

Pokud Vám cokoliv není jasné, zavolejte na tel.603174956, nebo email bohemia-acro@seznam.cz. Proím nenechávete přihlášení  na poslední chvílí v hodinu uzávěrky. Systém je pak přetížený. Děkuji za pochopení.

Kapacita přihlášek je omezena, prosím proto neváhejte s přihlášením. Děkujeme za pochopení. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu, a právě z důvodu naplnění kapacity. V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši samozřejmě. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „HOBBY HORSE Mini hubertova show “ konané dne 15.10.2022:

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Národní šampionáty miniaturních koní 2021“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

 

 

 

HOBBY HORSE Mini Hubertova show

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla soutěže, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor