Mini Hubertova show 2022

20.09.2022 19:14

 

Mini Hubertova show 15. října 2022

Asocice chovatelů miniaturních koní pořádá 
Mini Hubertovu show  8. ročník

dne 15.10.2022 sobota

v Opřeticích

od 11:00 hod

uzávěrka: 9.10.2022 do 20:00

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova


 

Posuzovatelka : pani Jana Březinová
Ring steward: Kamila Švandová
Fotograf: Viktor Král

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 10:30 hodin na přejímku

 

Poplatek za Mini Hubertovu jízdu   200Kč za prvního koně, 100Kč za každého dalšího koně.
Poplatek za účast v jednotlivývh disdciplínách je 100kč za každou.
Příklad - jdu jen minihubertovu jízdu,s jedním koněm, platím pouze 200kč. Mám 2 koně na mini Hubertovu jízdu 300kč + 100Kč mladý vystavovatel + 100kč vozatajský parkur, celkem 500Kč.

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:15102022
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek


Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.

 

Akce je určena pro koně do 125cm ( vyjímku tvoří pozvaní - například liška :-) ).

Co nás čeká :

Krátká vyjížďka- procházka malebným okolím Opřetického dvora, cca 7km , nevyhneme se letos ani kopci! 
 Po jejím skončení jsou připraveny závody. Účast na mini Hubertově jízdě je povinná, bez účasti na této jízdě, není možno soutěžit v dalších disciplínách :-) děkujeme za pochopení! 

 

Vyhlášení a ocenění výsledků TOP HONOR Roll 2020 i 2021. Nejúspěšnějších miniaturních koní v ČR. Vyhodnocení také nejlepších miniaturních koní v soutěži NPS Cavalletto vozatajském parkuru. Nejlepší minihorse junior driving a senior driving, rovněž nejlepší minihorse junior a senior ve vozatajském parkuru.
 

Výstavní třídy:

 

Mladý vystavovatel: Kategorie do 7let, kategorie do 12 let, a kategorie 13 - 18 let. Asociace chovatelů miniaturních koní ocení nejlepšího v každé kategorii zvláštní cenou.  Vystavovatel do 12 let nesmí předvádět hřebce. Doporučené je společenské oblečení. 

Sportovní třídy:

Jumping - dvoukolový miniparkur pro koně starší 3 let  každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vodičem!) !  Vhodné oblečení povinné ! 
Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři.Výšky koní nebudou rozděleny, soutěží dohromady. Výška skoku pro první kolo je 60cm , pro druhé kolo 65cm.


Mini Jumping-  pro děti do 8 let včetně. Parkur je sestaven pouze ze skoků přes malé křížky ( 30cm) . Vhodné i pro malé děti, kteří ještě nepřehodí vodítko při normálním jumpingu. Pro valachy a klisny od 3 let věku.

Vozatajský parkur : pro koně starší 3 let, , opět každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vozatajem) zvlášť pro jednospřeží a vícespřeží. 
Vhodné oblečení je povinné, včetně pokrývky hlavy a rukavic vozataje. ( pokud kůň absolvuje 2x s dvěma vozataji v jednospřeží, již nemůže pokračovat znovu v dvojspřeží). Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři.
 

Barely - obdoba westernových barelů -  soutěží se kůň zapřažený v sulce- kočáru, dále pod sedlem - poze s vodičem, pouze junioři!!!
, na opratích, na ruce bez jezdce.

 Mladí koně od 2 let soutěží v oběhnutí barelů na ohlávce, koně starší 2 let na oprati = povinná ústroj koně je uzda , náhřbetník a opratě vhodné délky, vodič rukavice a bič, pokrývka hlavy!. Vyhlášení kategorie v sulce Junior i senior, pod sedlem - pouze junior, na oprati junior i senior, na ohlavce na ruce jen junior- soutěží jen junioři!

 NOVINKA  HOBBY HORSE kombinacebezplatná účast v této soutěži, nutno ale přihlásit se zde online přihláškou!
Jedná se o dvoukolovou štafetu jumpingu, kdy první kolo soutěží vodič s hobby horse (bude bezplatně k zapůjčení), v prostoru startu-cíle, mu pomocník drží jeho živého koně, po absolvování prvního parkurového kola, dojde za cílem k předání a druhé kolo se pokračuje s živým koněm. 
Tato štafena je na čas, který běží po dobu obou kol, včetně předávky. První kolo s hobby horsem samozřejmě závodník skáče spolu s koněm, druhé kolo s živým koněm může skákat také, ale nemusí.
Rozděleno na Mini hobby horse kombinace - pro děti do 8 let, přes křížky do 30 cm výšky.

Junior hobby horse kombinace 1 - pro juniory 9-12 let včetně, překážky výšky 40cm.
Junior hobby hobby horse 2 - pro juniory 13-18 let včetně, překážky výšky 45 cm.
Senior hobby horse  pro dospělé, překážky výšky 50cm.
1. cena do  všech 4 kategorií, je hobby horse- jednorožeč  zn. HKM.


Součástí Mini hubertovy show, jsou také HOBBY HORSE závody, přihlásit se můžete ZDE, platba zvlášť prosím. Pro účastníky s koněm, do soutěží Hobby horse bude k zapůjčení Hobby horse kůň, bezplatně.

 

 

Účast v soutěžích je dobrovolná, kdo chce, účastní se jen Mini Hubertovy jízdy samozřejmě.
 

Ceny:  Každý účastník obdrží pamětní flotu- rozetu , Nejlepší v každé ze soutěží cenu!

Po skončení si posedíme v klubovně, vyhlásíme výsledky :-) 

Občerstvení zajištěno ( není v ceně startovného) , vařit nám bude šéfkuchař KAREL NEVERŠIL.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijmout přihlášku, ať již z důvodu překročení kapacity akce, nebo bez udání důvodu. Děkujeme za pochopení.
 

Předpokládaný časový harmonogram celé akce je 
pro koně  10:30-10:50 v klubovně areálu.
11:00-12:00 Hubertova jízda
oběd

12:30-12:40 vyhlášení celorocní soutěže miniaturních koní, včetně NPS Cavalletto vozatajského poháu a ČSP vozatajského poháru-minihorse.
12:45 - 14:00 všechny parkurové soutěže, hobby horse i jumping pro koně.

14:00-15:00 vozatajský parkur- soutěže pouze pro koně.

15:00- 16:00 barrel racing hobby horse i pro koně.

16:00-17:00 "Hubertův soud"-  vyhlášení  soutěží v klubovně.
Časový plán je opravdu orientační!!!!Více zde: https://www.achmk.cz/news/hobby-horse-mini-hubertova-show/

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „Mini hubertova show “ konané dne 15.10.2022:

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Národní šampionáty miniaturních koní 2021“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let. 

Posuzovatelka : pani Jana Březinová
Ring steward: Kamila Švandová

Mini Hubertova show 2022

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste si přečetli propozice a budete se jimi řídit, včetně vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, pořízení fotografií a jejich zveřejnění pro potřeby prezentace spolku.

Zvolte soubor