Národní šampionát minihorse 2022

25.07.2022 16:33

 

Asociace chovatelů miniaturních koní


si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 11. ročník Otevřeného šampionátu miniaturních koní a
zároveň 7. ročník Národního šampionátu pro Americké miniaturní koně, který se koná v sobotu

20. srpna 2022

Akce bude pořádána v kryté hale v areálu Opřetický dvůr, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova.

Měření a veterinární přejímka 8:00- 8:30 hodin, začátek výstavy 9:00 hodin.

Uzávěrka přihlášek je 3.8.2022 ve 20:00 hodin!

Posuzuje: Iveta Lewingerová)
Ředitel akce: Karel Neveršil
Fotograf: Viktor Král
Show manager: Jarmila Podzemská
Ring steward (překlad): Fafífa Hamoudová
Pomocný ring steward: Renata Neveršilová

Měření koní: Jarmila Podzemská
Přejímka koní: Kamila Švandová

 

Výstava je určená pouze pro miniaturní koně do 38 inch. Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně (např. AMHA, MH, NMPRS, NAS, BMP) jako minihorse. Výstava není přístupná pro pony a jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR.

Předvedení koně musí být uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopie původu koně. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoli přihlášky bez udání důvodu. V takovém případě bude startovné neprodleně vráceno. Pořadatel má právo vykázat jakéhokoli vystavovatele z výstavy při hrubém nebo nevhodném zacházení s koněm a to kdekoli v areálu výstavy. Kůň pozbývá v ten den všech získaných titulů.

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele, při zrušení výstavy z vyšší moci a podobně, není důvodem k vrácení startovného. Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní.

Pořadí tříd v propozicích není shodné s pořadím tříd na výstavě. Operativně podle počtu přihlášených koní bude stanoveno pořadí tříd, které bude uvedeno v katalogu.

Na konci propozic jsou GDPR podmínky, přihlášením na výstavu = vyplněním online přihlášky, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Prosím o jejich přečtení.
 

Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na anemii s platností maximálně 12 měsíců. Výjimku tvoří hříbata pod matkou, kde tato vyšetření musí samozřejmě splňovat matka hříběte i když ta se například sama v jiné třídě nevystavuje.


Hříbata se mohou účastnit po dovršení minimálně 3 týdnů věku.
Odstávče se rozumí letošní hříbě, které dosáhlo minimálně 4,5 měsíce věku.
Pokud přihlašujete hříbě jehož průkaz je teprve ve vyřizování je nutno k přihlášce (nebo do e.mailu sekretářce) poslat kopie rodokmenů obou rodičů.

 

Měření koní: majitel, který přihlašuje svého koně, by ho měl mít řádně změřeného a přihlášeného do správné kategorie. Pokud Váš kůň bude v den výstavy přesunutý do jiné kategorie z důvodu výšky, nemá nárok na cenu!!! (ceny jsou objednány předem podle přihlášek). Všechny koně musí splňovat výškový požadavek v daném roce. Měřeno od poslední hřívy na kohoutku. 1 inch = 2,54 cm


 Upozorňujeme, že dle pravidel ACHMK nelze do výstavy přihlásit koně, které posuzovatel odchoval, nebo koně, kteří byli rok před výstavou v majetku posuzovatele, nebo v jeho tréningu.

 

PROPOZICE najdete ZDE
 

Přihláška na Národní šampionáty minihorse 2022

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla ACHMK výstavních a sportovních tříd, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor
Zvolte soubor