Národní šampionáty minihorse 21.8.2021 Opřetice

20.07.2021 23:19

ASOCIACE CHOVATELŮ MINIATURNÍCH KONÍ z.s.

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 10. ročník Otevřeného šampionátu miniaturních koní a zároveň 6. ročník Národního šampionátu pro Americké miniaturní koně, který se koná v sobotu

21. srpna 2021

Akce bude pořádána v kryté hale v areálu Opřetický dvůr, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova.


Měření a veterinární přejímka 7:00 – 7:30 hodin, začátek výstavy 8:00 hodin.
 

Uzávěrka přihlášek je 2.8.2021 ve 20:00 hodin!


 

Rozhodčí: Natalie Hudson UK
(Jana Březinová, pokud vládní opatření nedovolí přicestovat N. Hudson)

Ředitel akce: Karel Neveršil
Fotograf: Viktor Král
Živé vysílání: Equitv
Show manager: Jarmila Podzemská
 Ring steward (překlad): Fafífa Hamoudová
Pomocný ring steward: Renata Neveršilová
Moderátor: Iveta Lewingerová
Měření koní: Jarmila Podzemská


 

Výstava je určená pouze pro miniaturní koně do 38 inch. Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně (např. AMHA, MH, NMPRS, NAS, BMP) jako minihorse. Výstava není přístupná pro pony a jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR.

Předvedení koně musí být uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopie původu koně. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoli přihlášky bez udání důvodu. V takovém případě bude startovné neprodleně vráceno. Pořadatel má právo vykázat jakéhokoli vystavovatele z výstavy při hrubém nebo nevhodném zacházení s koněm a to kdekoli v areálu výstavy. Kůň pozbývá v ten den všech získaných titulů.

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele, při zrušení výstavy z vyšší moci a podobně, není důvodem k vrácení startovného. Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní.

 

Pořadí tříd v propozicích není shodné s pořadím tříd na výstavě. 

Na konci propozic jsou GDPR podmínky, přihlášením na výstavu = vyplněním online přihlášky, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Prosím o jejich přečtení.
 

Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na anemii s platností maximálně 12 měsíců. Nezapomeňte na platné očkování proti herpes viru, nebo PCR test koně. Výjimku tvoří hříbata pod matkou, kde tato vyšetření musí samozřejmě splňovat matka hříběte i když ta se například sama v jiné třídě nevystavuje.


Hříbata se mohou účastnit po dovršení minimálně 3 týdnů věku. Pokud přihlašujete hříbě jehož průkaz je teprve ve vyřizování je nutno k přihlášce (nebo do e.mailu sekretářce) poslat kopie rodokmenů obou rodičů.

 

Měření koní: majitel, který přihlašuje svého koně, by ho měl mít řádně změřeného a přihlášeného do správné kategorie. Pokud Váš kůň bude v den výstavy přesunutý do jiné kategorie z důvodu výšky, nemá nárok na cenu!!! (ceny jsou objednány předem podle přihlášek). Všechny koně musí splňovat výškový požadavek v daném roce. Měřeno od poslední hřívy na kohoutku. 1 inch = 2,54 cm

 

Amatérská karta: Zdali vystavujete v amatérských třídách, musíte si zažádat o

amatérskou kartu. Žadatel musí být starší 18 let a člen klubu. Formulář naleznete na

webových stránkách klubu. Karta je zpoplatněna ( viz. poplatky).

Přečtěte si důkladně podmínky pro vystavování v haltrových třídách sekci amatérské třídy! Bude kontrolováno a dodržováno viz stránky klubu. Amatér je tedy dospělý člen našeho spolku, který předvádí v amatérské třídě koně ve svém majetku, nebo s nájemní smlouvou na daný rok, a netrénuje koně za úplatu.

 

PROPOZICE si můžete stáhnout ZDE

 

Rozpis tříd, jak půjdou po sobě v den akce, najdete ZDE

Upozorňujeme, že dle pravidel ACHMK nelze do výstavy přihlásit koně, které posuzovatel odchoval, nebo koně, kteří byli rok před výstavou v majetku posuzovatele, nebo v jeho tréningu.

Přihláška na Národní šampionáty minihorse 2021

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla ACHMK výstavních a sportovních tříd, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor
Zvolte soubor