Pozvánka na náhradní členskou schůzi 2021

19.02.2021 17:25

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi ACHMK
Asociace chovatelů miniaturních koní z.s.

 

Dne: 3.4.2021 
 hotel BENICA Ke Stadionu 2045, Benešov ( salonek označený logem klubu)
https://www.benica.cz/ 

od 13:00 hod
 

Program jednání:

1) Prezentace a kontrola testů.

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021

4) Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

Schůze proběhne v souladu s platnými vládními opatřeními (usnesení č. 127 ze dne 14.2.2021, odstavec VI.)

, která jsou následující:
 

  • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
  • každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  •  

Z důvodu zajištění vhodného uspořádání prostor, Vás proto prosím, o potvrzení Vaší účasti / neúčasti nejpozději do 29.3.2021.

 

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz

  • *každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
  • *každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti