Zprava o hospodareni spolku za rok 2021 a navrh rozpoctu za rok 2022

07.12.2022 11:47
Vyúčtování akci ACHMK za rok 2021
 
Název                                               Přijmy                                   Výdaje
Členské příspěvky                                          35 000                                                    -
Virtuální výstava                                            17 500                                                 97 797
Vozatajský seminář s L. Jirgalou                    9 000                                                     -
Licentace                                                          24 750                                                     -
Velká cena Cavalletta                                    64 150                                                177 600
Nár. šampionát a šam. amer. koní              23 461,28                                          181 200
Nár. šampionát a šam. amer. koní  2020            -                                                      1 350
Dotace                                                              342 800                                                    -
Hubertova show                                                 7 900                                                  76 100
ostatní                                                                  4 500                                                   32 410
 
součet                                                               529 061,28                                          566 457
 
----------
 
                                         Návrh rozpočtu pro rok 2022
 
Akce                                     Předp. přijmy                         Předp. výdaje
Členská schůze                                               -                                                           2 000 Kč
Voz. seminář s L. Jirgalou                      10 000 Kč                                                 20 000 Kč
Velká cena Cavalletto                             50 000 Kč                                               120 000 Kč
Nár. šampionát  a šam. am. koní         50 000 Kč                                                220 000 Kč
Licentace a svod                                      10 000 Kč                                                  10 000 Kč
Hubertova show                                      10 000 Kč                                                 70 000 Kč    

 

Zapsala pokladní: Eva Véghová