Členská schůze ACHMK 2023

Členská schůze ACHMK 2023

Vážení členové asociace chovatelů miniaturních koní, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHMK, která se koná dne 

25.3.2023 od 12:00hod 

v salonku Tsport Votice 

adresa: 
TenisTsportVotice s.r.o. Masarykovo náměstí 937,  25901 Votice
https://tsportvotice.cz/cs/

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2022
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2022
4)     Zpráva kontrolní komise – r. 2022
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2023
6)     Úprava stanov
7)     Změna výše poplatků za rodinné příslušníky
8)     Diskuze
9)     Závěr
 

Z důvodu zajištění vhodného uspořádání prostor, a občerstvení, Vás proto prosím, o potvrzení Vaší účasti / neúčasti nejpozději do 20.3.2023