Driving seminář s holandskou lektorkoou Susan Bijl - 20. listopadu 2012

Driving seminář s holandskou lektorkoou Susan Bijl - 20. listopadu 2012
 

 Další zajímavý seminář, který pořádal Klub chovatelů miniaturních koní, se konal 20. října a lektorkou tentokráte byla pani Susan Bijl z Holandska.

Děkujeme účastníkům, za zájem o problematiku okolo drivingu  (vozatajství) pro miniaturní koně, kteří se semináře účastnili. Děkujeme také pani ing. Grünthalové znovu za poskytnutí zázemí pro náš seminář ( restaurace s promítačkou, hala s vynikajícím povrchem a také za připravené jídlo pro hladové účastníky). V neposlední řadě samozřejmě manželům Vegterovým za překlad do českého jazyka.


 

 

Pani Susan Bijl měla velmi dobře připravenou teoretickou část, kde vysvětlila jednotlivé rozdíly mezi single pleasure driving, country pleasure driving, roadster , multiple driving, obstacle driving a dalšími typy zapřahání a způsobu jízdy v dvoukolových vozících ( sulkách nebo také zvaných gig), ve kterých minihorse soutěží nejen v zemi původu USA, ale i v Evropě. Zajímavou  ( alespoň pro některé) bude možná i třída versatility – ve které jede kůň nejprve zapřažený v sulce, po té přijde pomocník a vozataj koně odstrojí z postrojů, které pomocník i se sulkou odveze pryč v časovém intervalu 2 minut, vozataj- nyní již handler,  předvede koně ve výstavním postoji , nakonec kůň přeskočí 3 připravené překážky. Určitě tato třída bude předpokládat nejen všestrannost koně, ale i určitou zdatnost vozataje .
Některé z těchto tříd budeme vypisovat při výstavách v příštím roce, rovněž plánujeme samostatnou akci – bez halterových tříd, pouze pro třídy pracovní, která bude otevřená nejen miniaturním koním, ale i shetlandům a pony.

Teoretickou prezentační část doplnilo ještě promítání filmu , které tak prakticky částečně doplnilo předchozí teoretickou část.V hale si pod vedením pani Susan mohli pak 4 minihorsové, kteří se účastnili semináře, prakticky vyzkoušet své dovednosti, a využít konkrétní rady.Nejčastějšími dotazy bylo ,jak vůbec do ( pro některé neznámého) postroje správně a hlavně bezpečně postrojit koně a zapřáhnout do sulky. Dále bylo vysvětleno jak trénovat a naučit koně správně couvat , práce na dlouhých lonžích, vhodný typ udidla a mnohé další ,  podle jednotlivých potřeb účastníků.

Děkujeme pani Susan Bijl,za trpělivost, se kterou vždy s úsměvem na vše odpovídala. Doufáme, že jí v příštím roce budeme moci uvítat jako účastníka na některé z našich výstav. A až se více seznámíme a pronikneme do umění , jak správně postrojit, zapřahat a trénovat, možná i další – navazující seminář se Susan.