Licentace hřebců a svod klisen 26.9.2016

místo konání: Ola ranč - Litohošť ( www.olaranc.cz )

datum:  26.9.. 2016 od 9:00

uzávěrka přihlášek: 19.9. 2016

 

POPLATEK ZA SVOD- LICENTACI:      750kč 

 

 

(poplatek slouží k zaplacení haly, veterináře atd., poplatky za zápis hřebce nebo klisny do plemenné knihy Asociace chovatelů miniaturních koní jsou dle jejich sazebníku)

 

Platba na místě

 

S přihláškou nezapomeňte odeslat kopii průkazu koně, u hřebců kopii DNA !!!

Licentace a svod se bude konat pouze v případě, že do data uzávěrky bude přihlášeno minimálně 7 koní.

 

Protože se na Licentaci a svod nepřihlásil ani jeden minihorse, tato akce se nekoná!


 

Přihláška na akci

Licentace hřebců a svod klisen minihorse 26.9.2016

Zvolte soubor