Licentace hřebců, svod klisen a valachů minihorse 2021

Asocice chovatelů miniaturních koní
pořádá 

Licentaci hřebců,  svod klisen minihorse a valachů

dne 28. května 2021 pátek

v Opřeticích

od 9:30 hod ( posuzování)

uzávěrka: 14 května 2021

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

 

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 9:00 hodin

Poplatket za Svod/licentaci: 750Kč( platí všichni účastníci)
Upozornění- poplatky nejsou zápisem do plemenné knihy minihorse, ty se platí zvlášť podle sazebníku Asociace svazů chovatelů koní!

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol: 28052021

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek

Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.
                                       Platné vakcinační schéma proti infekčnímu herpesu , nebo negativní PCR test.

Všichni jedinci ( i importovaní) musí být zapsáni v ústřední evidenci koní.

Posuzující: Blahoslav Políček
                   MVDr. J. Dražan
                   Luboš Kozák

za RPK Jiří Glatt

S přihláškou nezapomeňte odeslat kopii průkazu koně, u hřebců kopii DNA a potvrzení o zaplacení. jeden soubor nesmí být větší než 1mega, jinak se neodešle. Průkaz je potřeba poslat kopii ze všech částí, nejen jméno...ale i celý původ

 

 


Prosíme všechny účastníky, aby se dostavili včas, s sebou originál průkaz původu koně, řádné očkování, vyšetření krve, u hřebců kopii DNA.

V případě jakýchkoliv nejasností, kontaktujte  Jarmila Podzemská, tel: 603174956,
e-mail: bohemia-acro@seznam.cz

Přihláška na licentaci hřebců, svod klisen a valachů minihorse 28.5.2021

Souhlasím s uvedením údajů o koni, majiteli pro potřeby spolku a ústřední evidence koní, rovněž použití fotografií, pořízených na této akci

Zvolte soubor
Zvolte soubor