Licentace hřebců, svod klisen a valachů Opřetice 5.5.2023

Licentace hřebců, svod klisen a valachů Opřetice 5.5.2023

Asocice chovatelů miniaturních koní
pořádá 

Licentaci hřebců,  svod klisen minihorse a valachů

5.5.2023 pátek

v Opřeticích
od 8:30 do 9:00 přejímka koní
9:00-9:30 měření koní

od 9:30 hod ( posuzování)

uzávěrka: 2.5.2023

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

 

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 9:00 hodin

Poplatket za Svod/licentaci: 750Kč( platí všichni účastníci)
Upozornění- poplatky nejsou zápisem do plemenné knihy minihorse, ty se platí zvlášť podle sazebníku Asociace svazů chovatelů koní!

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:05052023

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek

Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.
                                  

Všichni jedinci ( i importovaní) musí být zapsáni v ústřední evidenci koní.

Posuzující: Blahoslav Políček
                   Jiří Glatt
                   Jarmila Podzemská

za RPK  Jiří Glatt a Jarmila Podzemská

S přihláškou nezapomeňte odeslat kopii průkazu koně, u hřebců kopii DNA a potvrzení o zaplacení. jeden soubor nesmí být větší než 1mega, jinak se neodešle. Průkaz je potřeba poslat kopii ze všech částí, nejen jméno...ale i celý původ, pokud Vám nejde nahrát do přihlášky, vložta jakýkoliv malý obrázek a všechny dokumenty pošlete do emailu, ale prosím 1 kůň, 1 email, ne každý list rodokmenu v jednom emailu, děkuji za pochopení.

 

 


Prosíme všechny účastníky, aby se dostavili včas, s sebou originál průkaz původu koně, řádné očkování, vyšetření krve, u hřebců kopii DNA.

V případě jakýchkoliv nejasností, kontaktujte  Jarmila Podzemská, tel: 603174956,
e-mail: bohemia-acro@seznam.cz

 

Přihláška na licentaci hřebců,svod klisen a valachů minihorse 5.5.2023

Souhlasím s uvedením údajů o koni, majiteli pro potřeby spolku a ústřední evidence koní, rovněž použití fotografií, pořízených na této akci.

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor