Mini Hubertova show 2019

Mini Hubertova show 2019

Mini Hubertova show 5. října 2019

Asocice chovatelů miniaturních koní pořádá Mini Hubertovu show

dne 5.10.2019 sobota

v Opřeticích

od 13:00 hod

uzávěrka: 24.9.2019 do 20:00

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

 

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 12:00 hodin na přejímku
( Prosím, kdyby ještě probíhal konec dopolední licentace a svodu v hale, buďte trpělivý, určitě jak to bude možné se Vám někdfo bude věnovat.)

 

Poplatek za Mini Hubertovu jízdu   250Kč
Polatek za účast v jednotlivývh disdciplínách je 100kč za každou.
Příklad - jdu jen minihubertovu jízdu,d jedním koněšm, platím pouze 250kč. Nebo jdu s 2 koňmi a k tomu jeden kůň jumping a jeden kůň barely-platím 700 kč.

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol: 00002019

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek


Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.

 

Akce je určena pro koně do 125cm ( vyjímku tvoří pozvaní - například liška :-) ).

 

Pro všechny příznivce  malých koní,  přátelské ,  ale důstojné setkání k zakončení sezony  2019.
Koně možné mít zapřažené , pod sedlem  nebo jen na ruce ( na ruce vhodné i pro mladé koně). 

Prosíme všechny účastníky aby měli odpovídající oblečení k takové akci, jakým je mini hubertova jízda ( pro inspiraci přikládám foto z loňského ročníku), to znamená pokrývka hlavy ( klobouk nebo přilba) , rukavice.

 

Co nás čeká :

Krátká vyjížďka- procházka malebným okolím Opřetického dvora, cca 5-7km v rovinatém terénu. Méně kopcovitý terén než v loňkém roce. Po jejím skončení jsou připraveny závody. Účast na mini Hubertově jízdě je povinná, bez účasti na této jízdě, není možno soutěžit v dalších disciplínách :-) děkujeme za pochopení! 
 

Mladý vystavovatel: Kategorie do 12 let, a kategorie 13 - 18 let. Asociace chovatelů miniaturníchh koní ocení nejlepšího v každé kategorii zvlástní cenou.
    Vystavovatel do 12 let nesmí předvádět hřebce. Doporučené je společenské oblečení.

 

Jumping - dvoukolový miniparkur pro koně starší 3 let  každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vodičem!) !  Vhodné oblečení povinné ! 
Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři Výšky koní nebudou rozděleny, soutěží dohromady. Výska skoku pro první kolo je 60cm , pro druhé kolo 65cm.
Mini Jumping-  pro děti do 8 let včetně. Parkur je sestaven pouze ze skoků přes malé křížky ( 20cm) . Vhodné i pro malé děti, kteří ještě nepřehodí vodítko při normálním jumpingu. Pro valachy a klisny od 3 let věku.

Vozatajský parkur : pro koně starší 3 let, , opět každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vozatajem) zvlášť pro jednospřeží a dvoustřeží. 
Vhodné oblečení je povinné, včetně pokrývky hlavy a rukavic vozataje. ( pokud kůň absolvuje 2x s dvěma vozataji v jednospřeží, již nemůže pokračovat znovu v dvojspřeží)
 

Barely - obdoba westernových barelů -  soutěží se kůň zapřežený v sulce- kočáru, pod sedlem. Mladí koně do 2 let soutěží v oběhnutí barelů na ohlávce, koně starší 2 let na oprati = povinná ústroj koně je uzda , náhřbetník a opratě vhodné délky, vodič rukavice a bič. 

 Trail - obstakle : jízda zručnosti na čas, kůň je veden na ruce a překonává různé překážky. Pro koně starší 2 let, přičemž junior mladší 12 let nesmí předvádět hřebce ( starší 12 let pouze pokud je k tomu způsobilý). Vyhodnotí se nejlepší junioři ( do 18 let včetně) a zvlášť senioři.

 

Rozhodčí sportovních tříd : pani Iveta Lewingerová
 

Účast v soutěžích je dobrovoná, kdo chce účastní se jen Mini Hubertovy jízdy samozřejmě.
 

Ceny:  Každý účastník obdrží pamětní flotu- rozetu , Nejlepší v každé ze soutěží cenu!

Po skončení si posedíme v klubovně, vyhlásíme výsedky :-) 

Občertsvení zajištěno ( není v ceně startovného) 

Pokud máte zájem o rezervaci boxů, kontaktujte majitelku Jezdeckého klubu Ing. Adriana Grünthalová telefo: 777518213

Fotograf: na krásné foto se opět můžeme těšit od fotografa Viktora Krále

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijmout přihlášku, ať již z důvodu překročení kapacity akce, nebo bez udání důvodu. Děkujeme za pochopení.


 

 

Mini Hubertova show 2019

Souhlasím s uveřejněním mých údajů a fotografií pro potřeby pořadatele

Zvolte soubor