Národní šampionát Amerických miniaturních koní 2018

Národní šampionát Amerických miniaturních koní 2018

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s.

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 3. Národní šampionát Amerických miniaturních koní
s mezinárodní účastí, v České republice.

který se koná  v sobotu

18. srpna 2018

 

Krytá hala

Akce bude pořádána v areálu Opřetický dvůr
Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

Krytá hala

Měření a veterinární přejímka od 8:00- 8:30 hodin
Začátek výstavy od 9:00 hodin.

 

Rozhodčí:  Karen Hamilton- Smith  Anglie

 

Ředitel akce: Radek Směták
Fotograf: Viktor Král

Show manager + Sekretář: Jarmila Podzemská

Ring steward + překladatel: Rafifa Hamoudová
Pomocný ring steward: Hana Smětáková
Moderátor:  Iveta Lewingerová

 

Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2018 do 20:00 hod

Výstava je určená pouze pro Americké miniaturní koně do 38 inch . Předvedeni mohou být koně uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopii původu koně
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoliv přihlášky bez udání důvodu.V takovém případě bude startovné samozřejmě neprodleně vráceno.
Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR
Pořadatel má právo vykázat jakéhokoliv vystavovatele z prostor výstavy, při hrubém, nebo nevhodném zacházení s koněm.
Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele a podobně, není důvodem k vrácení startovného.

Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.

 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní.

 

Propozice ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE 

Čtěte pozorně pokyny prosím viz tabulka

 

Národní šampionát  Amerických miniaturních koní

18.8.2018
Třídy pouze pro AMHA koně, vždy klisny, hřebci a valaši zvlášť

Otevřený národní šampionát  miniaturních koní

18.8.2018

Třídy pouze pro všechny miniaturní koně,
vždy klisny, hřebci a valaši zvlášť

 

 

Juniorské třídy

Juniorské třídy

Amatérské třídy

Amatérské třídy

AOTE

AOTE

OPEN

OPEN

EBBO

EBBO

 

Not AMHA  ( pouze pro koně, kteří nejsou AMHA)

 

 

 

 

 Společné třídy pro všechny miniaturní koně, bez ohledu na příslušnost k plemenné knize

 

Liberty
Clasic driving
Obstacle driving
Jumping ( dvoukolový)
Skok mohutnosti
Roadster třídy
Versatility třídy
Obstacle
třídy pro barevné koně
třídy pro jednobarevné koně

Kostýmová show

 

 

Prosím věnujte pozornost čtení propozic, každý šampionát je nutno přihlásit samostatně!

To znamená majitel Amerického miniaturního koně který chce vystavovat na obou akcích ( které jsou díky stále nízkému počtu koní v jeden den) vyplní jednu přihlášku koni  pouze pro haltrové třídy, na stránce pro Národní šampionát AMHA koní a

pokud chce stejného koně prezentovat i na Otevřeném šampionátu nebo v performance třídách, vyplní témuž koni přihlášku na stránce pro Otevřený šampionát koní.
Majitel neamerického miniaturního koně, vyplní pouze přihlášku na stránce Otevřený národní šampionát.

 

Věnujte pozornost číslům tříd, do každé přihlášky připojte požadované dokumenty  ( kopie) a hlavně pište číslo třídy a celý název třídy do které přihlašujete jméno a věk handlera ( u juniorů

 

Kdo tak neučiní nebude přihláška přijata !!!

 

Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně.
(tedy například AMHA, nebo MH v ČR, NMPRS, NAS, BMP jako minihorse)
 Výstava není přístupná pro pony nebo jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR

 

Pokud potřebujete poradit jak vyplnit přihlášku kontaktujte včas show managera

Jarmila Podzemská, telefon 603174956    ale ne v poslední hodinu uzávěrky!!! :-) děkuji

 

 

V neděli 19.8. 2018 bude s pani rozhodčí připravern seminář pro posuzovatele miniaturních koní více ZDE

Katalog s výsledky si můžete stáhnout ZDE 

Kompletní fotogalerii naleznete ZDE
 

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY MINIATURNÍCH KONÍ

18.8.2018 - OPŘETICE

 

Zajímá Vás, zda na Národním šampionátu miniaturních koní byly úspěšnější české odchovy, nebo koně importovaní a jak vysokou překážku ve skoku mohutnosti překonal vítěz této sportovní soutěže v sekci A? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího naleznete níže.

Třetí srpnový víkend je již tradičním termínem velkého svátku miniaturních koní v ČR, neboť se jedná o termín konání českého Národního šampionátu tohoto plemene. Letošní šampionáty miniaturních koní se konaly v krásném prostředí Opřetického dvora, který vystavovatelům i divákům poskytuje velmi dobré zázemí, včetně kvalitních služeb. V předcházejících letech byl první den víkendu vždy věnován miniaturním koním registrovaným u AMHA a den druhý pak otevřený všem miniaturním koním, kteří jsou registrováni kromě AMHA i u jiných evropských plemenných knih pro miniaturní koně. Letos se pořadatel rozhodl pro jiný model, a obě tyto části sloučil do jednoho dne. Tím vznikl prostor pro velmi zajímavý seminář zaměřený na posuzovaní miniaturních koní, ale nejen jich, který si pro všechny zájemce připravila paní Karen Hamilton-Smith z Velké Británie. Paní Karen je úspěšná chovatelka amerických miniaturních koní, jedna ze čtyř evropských posuzovatelů s akreditací AMHA a vynikající trenérka miniaturních koní, která dokázala připravit mnoho šampionů včetně věhlasné klisny Looking Glass Contessa Valentina, jež se v roce 2014 stala šampionkou šampionů. A tato dáma se také celý sobotní den věnovala pečlivému posuzování všech miniaturních koní na obou českých Národních šampionátech. Spolu s ní ve výstavním kruhu celý den neúnavně pracovaly stevardky dámy Rafífa Hamoudová a Hana Smětáková.

V části věnované pouze americkým miniaturním koním se nám představilo celkem 12 jedinců, z nichž pouze dva byli českého chovu (jednalo se o letošní odchovy dvou českých stájí). Amatérským haltrovým třídám v sekci A dominoval pětiletý valach francouzského chovu EBF SH Royal Baroque (maj. paní Jitka Horňáková-Chládková), který dosáhl na titul supreme šampiona sekce A nejen v amatérské kategorii, ale také v kategorii AOTE, otevřené pro

dospělé amatérské vystavovatele, jenž jsou zároveň majiteli a trenéry daného koně. V otevřených haltrových třídách se pak mezi importy v sekci A prosadil odchov stáje Royal Liberty – letošní klisnička Royal 3M Honey Bee Treasure, pocházející ze spojení Mountain Meadows Marquis x Kuisls Red Honey. Tato malá krasavice ke svému úspěchu v otevřených haltrových třídách připojila také titul supreme šampiona v kategorii EBBO, v níž mohou soutěžit pouze zvířata zplozená a narozená v Evropě, ve vlastnictví evropského majitele. Její otec se v letošním roce dobře předvedl na výstavě miniaturních koní v Braňanech, kde získal titul šampiona otevřených haltrových tříd v sekci B a stejný titul si odvezl i z NŠ v Opřeticích.

Do otevřeného Národního šampionátu miniaturních koní bylo původně přihlášeno 31 koní, nicméně po dodatečných odhláškách se paní posuzovatelce nakonec představilo koní o 6 méně. Za nejúspěšnějšího miniaturního koně otevřeného Národního šampionátu ve třídách na ruce můžeme určitě označit mladou dvouletou odchovankyni stáje Tivani Křešice – klisnu Beauty Pearl of Tivani, kterou výborně připravila a prezentovala slečna Nikola Hofmanová. Společně podaly skvělý výkon nejen v juniorských třídách, ale dosáhly dokonce na 5 supreme šampionských titulů v haltrových třídách, a sice v kategoriích Amatér, AOTE, Open, EBBO i Not AMHA. Beauty Pearl of Tivani získávala své první výstavní zkušenosti už jako hříbě pod matkou. Na výstavě v Nebanicích se v roce 2016 stala vítězkou třídy hříbat v sekci B a následně v Pardubicích na Mezinárodní přehlídce původních britských plemen a v Litohošti obdržela titul grand šampionky klisen a valachů v sekci B. Na NŠ miniaturních koní v témže roce obdržela titul grand šampionky klisen v sekci B. V sekci A se o ta nejlepší umístění podělili dva koně českého chovu s jedním importovaným. Tím úspěšným zahraničním reprezentantem byl čtyřletý hřebec německého chovu Ah Eastsides Cream of Crop v majetku paní Zuzany Pavlové, vnuk trojnásobného světového šampiona hřebce Conders Exception To The Rules. Ah Eastsides Cream of Crop se stal nejlepším miniaturním koněm sekce A v kategoriích Amatér a AOTE. V dalších haltrových kategoriích slavily již úspěchy české odchovy. V otevřených třídách a třídách EBBO opět bodovala klisnička Royal 3M Honey Bee Treasure, velmi dobře hodnocená již ve třídách pro

americké miniaturní koně. V kategorii Not AMHA, tedy v kategorii pro koně, kteří nejsou registrovaní u AMHA, se paní posuzovatelce nejvíce líbil letošní hřebeček také odchovaný ve stáji Royal Liberty – Royal Queue for Marvel, jehož otcem je nositel zajímavých krevních linií s výběrem také pro českou PK – hřebec SHM Indigo Elvis.

Miniaturní koně se ovšem nepředvádějí pouze ve třídách na ruce (haltrových), kde se posuzuje především stavba těla, kvalita a typ každého jedince společně s vhodným způsobem předvedení, ale můžeme je vidět v mnoha dalších třídách. Velmi atraktivní výstavní třídou je třída Liberty – předvedení koně ve volnosti, ke kterému je zapotřebí bezpečně ohraničený a uzavřený prostor. Každý soutěžící by měl v časovém limitu jedné a půl minuty předvést svého koně ve všech chodech na obě ruce. Své vystoupení by měl doplnit vhodným hudebním doprovodem. Po ukončení prezentace má 1,5 minuty na odchycení koně. V sekci A se v Liberty třídě nejvíce dařilo tříleté německé klisně SMH Moodies Georgina (maj. pan Wolfgang Krauss) s předvádějící Veronikou Pazourkovou, která v loňském roce na Evropském šampionátu miniaturních koní získala titul Evropského Liberty šampiona. V sekci B byl nejlépe hodnocen sedmiletý valach Jamie van Alana (maj. paní Lenka Pasternaková), jeden z potomků v Holandsku prémiovaného hřebce J.S. Challengers Loverboy.

Miniaturní koně nejsou sice příliš vhodní pro práci pod sedlem, ale zato prokazují velké nadání pro práci v zápřeži. O tom se mohli všichni účastníci i diváci přesvědčit v drivingových třídách a ve třídách driving obstacle. Mezi juniory byla nejlepší Karolína Machová s valachem EBF Johns Only You, kteří společně dosáhli skvělých výsledků v těchto třídách již na letošní červnové Velké ceně Cavalletto malých koní v Opřeticích. V seniorské drivingové třídě jsme v sekci A byli svědky souboje otce a dcery. Otcem byl plemenný hřebec Nirvana’s Breaking Thru narozený v USA, který byl zde v Evropě připravován holandskou specialistkou na driving paní Susan Bijl. A právě z její stáje vedla jeho další cesta do ČR, kde našel nový domov u paní Evy Véghové v Jankově. Zde od roku 2015 působí jako jeden ze čtyř plemeníků v jejím chovu miniaturních koní. Proti němu v této třídě stála jeho v Holandsku odchovaná dcera – klisna Pearls Mercedes Benz (maj. paní Christina Dietmann), která si z letošního

Evropského šampionátu přivezla domů hned několik titulů z drivingových tříd. Z tohoto rodinného klání vyšla vítězně klisna Pearls Mercedes Benz, připravovaná a předváděná paní Veronikou Pazourkovou. V sekci B svého dalšího společného vítězství dosáhla dvojice Jamie van Alana a paní Lenka Hrubcová.

Miniaturní koně jsou i talentovaní skokani. Svůj „tah na branku“, ovladatelnost a skokový styl skvěle prezentovali jak v jumpingových třídách, tak ve skoku mohutnosti. Jumpingových parkurů se v ČR mohou účastnit koně od 3 let věku. Obvykle bývají dvoukolové a všichni, kteří překonají první kolo bez trestných bodů, postupují do kola druhého, kde jsou překážky o 5 cm vyšší než v kole prvním. Koně jsou samozřejmě dle své KVH rozdělení do sekcí A a B, a třídy v těchto sekcích se pak dále dělí dle věku předvádějících na juniory a seniory. Juniorskou třídu v sekci A ovládla bravurním výsledkem (dvě bezchybná kola a nejlepší čas) Tereza Oppltová s plemenným hřebcem Nirvana’s Breaking Thru. V sekci B byla mezi juniory nejlepší Karolína Machová s valachem EBF Johns Only You. Ale zdolávání parkurových překážek s miniaturním koněm na ruce není jen zábavou juniorů, v poslední době je o tuto disciplínu velký zájem i mezi dospělými. V sekci A byla mezi seniory nejúspěšnější zkušená předvádějící paní Ilona Uzlová s klisnou Star a v sekci B si další vítězství připsala dvojice paní Lenka Hrubcová a Jamie van Alana.

Ve skoku mohutnosti zazářil opět plemenný hřebec Nirvana’s Breaking Thru, který během šesti kol postupně zdolával jednotlivé výšky, až se dopracoval k překonání překážky 95 cm vysoké, při čemž jeho vlastní KVH je 84 cm! Pod vedením juniorky Terezy Oppltové předvedl úžasný skokový styl a velikou chuť do práce ve spojení s velmi příjemným temperamentem a dobrou ovladatelností. V Holandsku byla jeho příprava zaměřena především na drivingové třídy a skokové vlohy u něj vlastně objevila až paní Eva Véghová poté, co hřebec bez problémů doma přeskakoval poměrně vysoké ohrady, aby se dostal ke klisnám.

Obstaclové třídy jsou velmi podobné trailovým soutěžím. Zde ovšem nehraje čas žádnou roli, záleží na čistotě provedení jednotlivých úkolů a dodržení předepsaných chodů. Kurz je tvořen 5-8 překážkami, které se překonávají v předepsaném pořadí, předvádějící se nesmí koně

dotýkat a nesmí používat pamlsky. Juniorskou kategorii, ve které mohli soutěžící startovat s miniaturními koňmi obou sekcí, vyhrála slečna Michaela Haderková s valachem Alliance Rodeo Wrangler, jenž se v letošním roce stal Obstacle vicešampionem na výstavě v Braňanech. Mezi dospělými si se všemi nástrahami trati nejlépe poradila paní Ilona Uzlová s klisnou AF Midnight Romance.

Divácky velmi zajímavou je kombinovaná výstavní třída Versatility, během níž jsou soutěžící koně prověřeni v zápřeži, na překážkách i na ruce. Vítězkou Versatility třídy na letošním otevřeném Národním šampionátu se v sekci A stala klisna Pearls Mercedes Benz předváděná paní Veronikou Pazourkovou, v sekci B opět zabodoval Jamie van Alana s paní Lenkou Hrubcovou.

Zdrojem mnoha užitečných informací zejména pro chovatele byla třída potomků po hřebcích, kterou tvořili až na jednu výjimku vždy plemenný hřebec a několik jeho potomků. V této výstavní třídě rozhodovala zejména kvalita a konzistence potomstva. Zvítězila kolekce hřebce J.S.Challenger Loverboy (maj. paní Ilona Uzlová) s potomky Jack van Alana (maj. paní Hana Petráčková), Jamie van Alana (maj. paní Lenka Pasternaková) a Jessie Jey Neumětelská (maj. paní Ilona Uzlová). Tento hřebec až do nedávna působil v holandském chovu a nyní přesídlil do stáje v Neumětelích. Je synem belgického národního šampiona z roku 1998 a belgického národního vicešampiona z roku 1999 - hřebce Brewers Future Challanger. Do českého chovu byli již vybráni dva Loverboyovi synové.

Krásným zážitkem jsou třídy pro barevné koně, které jsou hodnoceny jinak než třídy na ruce. Jsou rozděleny na třídy pro jednobarevné a vícebarevné koně, dále dle sekcí a pohlaví. Celkovou známku z 80 % tvoří barva a z 20 % exteriér koně. U jednobarevných koní posuzovatel např. sleduje, zda je daný odstín barvy stejný po celém těle. Kompletní výsledky všech výstavních tříd a sportovních soutěží naleznete zde: https://www.achmk.cz/

Pro všechny účastníky NŠ připravila ACHMK společně se sponzory bohatou tombolu, která čítala téměř stovku různých cen. Ty byly během sobotního dne postupně slosovány a v závěru dne předány majitelům vystavovaných koní.

NŠ byl zakončen velmi dojemným okamžikem, protože svou výstavní kariéru zde ukončila klisna AF Midnight Romance, která byla slavnostně předána nadaci Emil pomáhá. Tato desetiletá, 79 cm vysoká klisna se v minulých letech pravidelně účastnila mnoha výstav, s juniorkou Zuzkou Heřmanovou získala spoustu skvělých umístění a patřila tak říkajíc již téměř k inventáři. Nyní Romance, sama handicapovaná (chybí jí jedno oko, o které přišla po úrazu), bude pracovat jako terapeutický kůň a pomáhat malým i velkým pacientům, za kterými bude v případě potřeby schopná docházet přímo do nemocnic a navštěvovat je u jejich lůžek. Přejeme jí, ať se jí v jejím novém domově daří a i nadále rozdává radost.

Neděle byla věnována vzdělávání. Paní posuzovatelka Karen Hamilton-Smith si pro všechny zájemce připravila velmi obsáhlý seminář zaměřený na posuzování miniaturních koní nejen ve třídách na ruce, ale i v těch sportovních. Seminář tlumočila slečna Rafífa Hamoudová. Zúčastnili se ho chovatelé, majitelé a příznivci miniaturních koní z celé republiky. U každé konkrétní třídy paní Karen zdůraznila, jakých věcí by si měl posuzovatel všímat, vyzdvihla ta nejdůležitější hodnotící kritéria a shrnula nejčastější exteriérové vady a chyby v prezentacích. Velkou pozornost při svém výkladu věnovala správným výstavním postojům, které mohou nejen výrazně změnit KVH při měření před výstavou, ale také ve své extrémní formě (přílišném natažení) negativně ovlivnit hodnocení koně. Přílišným natažením totiž dochází ke změně horní linie a kvůli přílišnému zakročení zadních končetin za tělem není možné vůbec posoudit správné zaúhlení zadních končetin. S těmito extrémními postoji se setkala i během sobotního posuzování a v takovém případě vždy majitele požádala, aby výstavní postoj opravil na korektní, umožňující správné posouzení koně. Dále s účastníky semináře probrala způsob vystupování posuzovatele, dress code, správný postup při řešení nenadálých situací ze strany posuzovatele, pořadatele i vystavovatele. Zabývala se také vhodným způsobem prezentace koně ve výstavním kruhu, jeho úpravou a korektním úborem vystavujících, což jsou věci, ve kterých měli někteří účastníci sobotní výstavy ještě rezervy. Pokud se pravidla jednotlivých výstavních tříd pro miniaturní koně odlišovala od pravidel pro výstavní třídy Mountain and Moorland

plemen, na tyto odlišnosti seminaristy upozornila a danou problematiku vysvětlila.

Paní Karen by ráda poděkovala pořadatelům za pozvání a milé přijetí. Od její poslední návštěvy v ČR uplynula již nějaká doba, ale dle jejích slov se chov miniaturních koní u nás zdárně rozvíjí. Všem chovatelům a majitelům děkuje za účast a přeje jim mnoho radosti s jejich svěřenci, ať už se budou věnovat vystavování na ruce, nebo sportovním třídám. Všem účastníkům semináře děkuje za pozornost a věří, že informace, které zde získali, jim umožní lépe na miniaturního koně nahlížet.

Věříme, že jak účastníci NŠ, tak fanoušci a diváci si výstavní den užili a všichni se společně s majiteli koní radovali z jejich úspěchů, ať už tyto byly malé, nebo velké. O hladký průběh výstavy se postaral organizační tým pod vedení ředitele výstavy pana Radka Smětáka a manažerky výstavy paní Jarmily Podzemské. Výstavu podpořili: Jezdecké potřeby Cavalletto, stáj Acro Farm manželů Podzemských společnost Fides Agro spol. s r.o., společnost ALAVIS, Česká pojišťovna a.s. a Farma Park Soběhrdy. Náleží jim velké poděkování za podporu miniaturních koní v ČR. Se všemi příznivci tohoto plemene se těšíme na viděnou 21. - 23. 9. 2018 na výstavě Kůň 2018.

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 8/2018

 

Národní AMHA šampionát přihláška 18.8.2018

Uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a souhlasím se zveřejněním katalogu. Četl jsem propozice a budu je dodržovat!

Zvolte soubor
Zvolte soubor