Národní šampionáty minihorse 2023

Národní šampionáty minihorse 2023

 

Asociace chovatelů miniaturních koní

 

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 12. ročník Otevřeného šampionátu miniaturních koní a
zároveň 8. ročník Národního šampionátu pro Americké miniaturní koně, který se koná v sobotu

26. srpna 2023

Akce bude pořádána v kryté hale v areálu Opřetický dvůr, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova.

Měření a veterinární přejímka 8:00- 8:30 hodin, začátek výstavy 9:00 hodin.

Uzávěrka přihlášek je 10.8.2022 ve 20:00 hodin!

Posuzují AMHA rozhodčí:  Cédric Dubroecq   &    Filipe Freitas   Francie
Ředitel akce: Jan Heřmanský
Fotograf: Viktor Král
Show manager: Jarmila Podzemská
Ring steward (překlad): Martina Švecová
Pomocný ring steward: Hana Smětáková

Měření koní: Eva Véghová
Přejímka koní: Kamila Švandová

 

Výstava je určená pouze pro miniaturní koně do 38 inch. Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně (např. AMHA, MH, NMPRS, NAS, BMP) jako minihorse. Výstava není přístupná pro pony a jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR.

Předvedení koně musí být uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopie původu koně. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoli přihlášky bez udání důvodu. V takovém případě bude startovné neprodleně vráceno. Pořadatel má právo vykázat jakéhokoli vystavovatele z výstavy při hrubém nebo nevhodném zacházení s koněm a to kdekoli v areálu výstavy. Kůň pozbývá v ten den všech získaných titulů.

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele, při zrušení výstavy z vyšší moci a podobně, není důvodem k vrácení startovného. Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní. Každý rozhodčí bude hodnotit v daný moment samostatně, u všech haltrových tříd ( mimo tříd barevných). Sportovní třídy je pořadí jen jedno.

Na konci propozic jsou GDPR podmínky, přihlášením na výstavu = vyplněním online přihlášky, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Prosím o jejich přečtení. Odesláním přihlášky se zavazujete, že jsou Vám známé propozice, a že se jimi budete řídit.
 

Hříbata se mohou účastnit po dovršení minimálně 3 týdnů věku.
Odstávče se rozumí letošní hříbě, které dosáhlo minimálně 4,5 měsíce věku.
Pokud přihlašujete hříbě jehož průkaz je teprve ve vyřizování je nutno k přihlášce (nebo do e.mailu)poslat kopie rodokmenů obou rodičů.

 

Měření koní: majitel, který přihlašuje svého koně, by ho měl mít řádně změřeného a přihlášeného do správné kategorie. Pokud Váš kůň bude v den výstavy přesunutý do jiné kategorie z důvodu výšky, nemá nárok na cenu!!! (ceny jsou objednány předem podle přihlášek). Všechny koně musí splňovat výškový požadavek v daném roce. Měřeno od poslední hřívy na kohoutku. 1 inch = 2,54 cm


Sekce A1:

• Odstávčata do 28 inch

• Ročkové do 30 inch

• Dvouletí do 31 inch

• Tříletí a starší do 32 inch

 


Sekce A2:
• Odstávčata do 30 inch

• Ročkové do 32 inch

• Dvouletí do 33 inch

• Tříletí a starší do 34 inch

 


Sekce B

• Odstávčata 30-32 inch

• Ročkové 32-36 inch

• Dvouletí 33-37 inch

• Tříletí a starší 34-38 inch

 

 


Online propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE 

 

Přihláška na Národní šampionáty minihorse 2023

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla ACHMK výstavních a sportovních tříd, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor
Zvolte soubor