Otevřený národní šampionát miniaturních koní 2018

Otevřený národní šampionát miniaturních koní 2018

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 7. ročník Národního šampionátu miniaturních koní

který se koná  v sobotu

18.8.2018

 

Krytá hala

Akce bude pořádána v areálu Opřetický dvůr
Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

Krytá hala

Měření a veterinární přejímka od 8:00- 8:30 hodin
Začátek výstavy od 9:00 hodin.

 

Rozhodčí:  Karen Hamilton- Smith  Anglie

 

Ředitel akce: Radek Směták
Fotograf: Viktor Král

Show manager + Sekretář: Jarmila Podzemská

Ring steward + překladatel: Rafifa Hamoudová
Pomocný ring steward: Hana Smětáková
Moderátor:  Iveta Lewingerová

 

Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2018 do 20:00 hod

Výstava je určená pouze pro miniaturní koně do 38 inch . Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně.
(tedy například AMHA, nebo MH v ČR, NMPRS, NAS, BMP jako minihorse)
 Výstava není přístupná pro pony nebo jejich křížence.
 Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR

  Předvedeni mohou být koně uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopii původu koně
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoliv přihlášky bez udání důvodu.V takovém případě bude startovné samozřejmě neprodleně vráceno.
Pořadatel má právo vykázat jakéhokoliv vystavovatele z prostor výstavy, při hrubém, nebo nevhodném zacházení s koněm.
Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele a podobně, není důvodem k vrácení startovného.

Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.

 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní.

 

Propozice ve formátu PDF se můžete stáhnout ZDE

prosím čtěte pozorně tabulku

 

Národní šampionát  Amerických miniaturních koní

18.8.2018
Třídy pouze pro AMHA koně, vždy klisny, hřebci a valaši zvlášť

Otevřený národní šampionát  miniaturních koní

18.8.2018

Třídy pouze pro všechny miniaturní koně,
vždy klisny, hřebci a valaši zvlášť

 

 

Juniorské třídy

Juniorské třídy

Amatérské třídy

Amatérské třídy

AOTE

AOTE

OPEN

OPEN

EBBO

EBBO

 

Not AMHA  ( pouze pro koně, kteří nejsou AMHA)

 

 

 

 

 Společné třídy pro všechny miniaturní koně, bez ohledu na příslušnost k plemenné knize

 

Liberty
Clasic driving
Obstacle driving
Jumping ( dvoukolový)
Skok mohutnosti
Roadster třídy
Versatility třídy
Obstacle
třídy pro barevné koně
třídy pro jednobarevné koně

Kostýmová show

 

 

Prosím věnujte pozornost čtení propozic, každý šampionát je nutno přihlásit samostatně!

To znamená majitel Amerického miniaturního koně který chce vystavovat na obou akcích ( které jsou díky stále nízkému počtu koní v jeden den) vyplní jednu přihlášku koni  pouze pro haltrové třídy, na stránce pro Národní šampionát AMHA koní a

pokud chce stejného koně prezentovat i na Otevřeném šampionátu nebo v performance třídách, vyplní témuž koni přihlášku na stránce pro Otevřený šampionát koní.
Majitel neamerického miniaturního koně, vyplní pouze přihlášku na stránce Otevřený národní šampionát.

 

Věnujte pozornost číslům tříd, do každé přihlášky připojte požadované dokumenty  ( kopie) a hlavně pište číslo třídy a celý název třídy do které přihlašujete jméno a věk handlera ( u juniorů

 

Kdo tak neučiní nebude přihláška přijata !!!

 

Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně.
(tedy například AMHA, nebo MH v ČR, NMPRS, NAS, BMP jako minihorse)
 Výstava není přístupná pro pony nebo jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR

 

Pokud potřebujete poradit jak vyplnit přihlášku kontaktujte včas show managera

Jarmila Podzemská, telefon 603174956    ale ne v poslední hodinu uzávěrky!!! :-) děkuji

 

 

V neděli 19.8. 2018 bude s pani rozhodčí připravern seminář pro posuzovatele miniaturních koní více ZDE
 

Katalog s výsledky si můžete stáhnout ZDE 

Kompletní fotogalerii naleznete ZDE
 
 
 
 

Přihláška na Otevřený národní šampionát minihorse18.8.2018

uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s zveřejněním údajů v katalogu. Četl jsme propozice a budu je dodržovat.

Zvolte soubor
Zvolte soubor