Pozvánka na náhradní členskou schůzi 1.4.2017 Benešov

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 1.4.2017 Benešov

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 1.4.2017  – hotel BENICA Ke Stadionu 2045, Benešov ( salonek označený logem klubu)
https://www.benica.cz/ 

od 14:00 hod


Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017

4) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

Členská schůze bude usnášení schopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů našeho spolku

 

Máte-li dotazy,  kontaktujte sekretářku ACHMK : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz