Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi Klubu chovatelů miniaturních koní, která se koná 10. listopadu 2012 od 11:00 hod v prostorách zámecké kavárny ( vlevo za vjezdem) v areálu zámku Ctěnice!
( adresa: https://www.zamekctenice.cz/    Zámecký areál Ctěnice ,Bohdanečská 259/1 , 190 17 Praha 9-Vinoř )
Program:
-slavnostní předání cen ( vyhodnocení nejúspěšnějších koní za výstavní sezonu 2012)
-zhodnocení sezony a práce klubu - zpráva rady klubu o činnosti
-zpráva RPK
-zpráva o finančním hospodaření
-plán činnosti na rok 2013 - návrhy (licentace, výstavy, semináře)
-volba výboru klubu
-volba členů RPK
-správa klubového materiálu
-placení členských příspěvků (vše co se toho týká, včetně sankcí za pozdní platby)
-správa webových stránek, magazín
-diskuze a připomínky
Zároveň Vás opravdu prosíme, aby jste zvážili, čím můžete pomoci při činnosti a chodu klubu v nadcházejícím roce, případně navrhli kandidáty do výboru klubu a rady plemenné knihy.
Všichni členové jsou SRDEČNĚ zváni.
Za klub chovatelů miniaturních koní Jarmila Podzemská