Zpráva Rady plemenné knihy minihorse za rok 2014

Zpráva o činnost Rady plemenné knihy Minihorse za rok 2014

 

V roce 2014 byl před  RPK jeden z nejtěžších úkolů – dosáhnout hladkého jmenování, naším spolkem řádně zvolené Rady plemenné knihy Minihorse, od Asociace Svazů Chovatelů koní.

Celému aktu jmenování v prosinci 2014, předcházela mravenčí práce v průběhu celého roku, nejen ze strany rady plemenné knihy, ale i dalších členů výboru našeho spolku, především předsedy Jaroslava Kadlece , sekretářky Jarmily Podzemské, předsedy kontrolní komise Pavla Pazourka a předsedy rady plemenné knihy Ing. Jana Végha, kteří se aktivně účastnili jednání ASCHK. Bylo nutné vysvětlovat situaci v klubu, nastalou po nezdařilém puči již bývalých členů. Toto se zdárně podařilo a tak 14. prosince 2014 došlo k historicky prvnímu oficiálnímu jmenování Rady plemenné knihy Minihorse, na zasedání prezidia ASCHK.

 

Rada plemenné knihy se Minihorse v roce 2014 uspořádala licentaci hřebců a svod klisen v dubnu , na kterou byli přihlášeni 4 miniaturní koně, přičemž 3 hřebci úspěšně absolvovali a získali oprávnění v plemenitbě miniaturních koní. Účast na této licentaci nebyla o proti předcházejícím rokům nijak vysoká, jednak nastalá situace se v klubu teprve pomalu vracela do normálních pracovních „kolejí“ po členské schůzi v březnu, jednak počet nově importovaných koní, nebyl tak vysoký jako v roce 2013, a ročníky v ČR narozených miniaturních koní budou teprve dorůstat ( do věku 3 let).  Klisny lze zařazovat do registru plemenné knihy, nebo PK i na základě domácího svodu, přímo u majitele. Doufáme, že počet koní účastnících se letošních licentací ( 15. května 2015 Heřmanice v Podještědí, a 28. srpna Litohošť) bude vyšší, také v důsledku toho, že rada plemenné knihy nedávno na svém zasedání rozhodla, že klisny, které mají být zapsané v hlavní plemenné knize , kromě již stávajících kriterií  musí pro zařazení do HPK klisen být účastni svodu, nelze toto zařazení získat na domácím svodu, s platností od 1. 8. 2015 .

 

RPK minihorse se v loňském roce  intenzivně věnovala vypracování výkonnostních zkoušek pro miniaturní koně, ve spolupráci s Docentem Maršálkem a tajemníkem ASCHK panem Políčkem. Chtěla bych poděkovat člence rady plemenné knihy Ludmile Mazurové, za jejich prvotní vypracování, jako i mnohačetné doplňování po připomínkování. Výkonnostní zkoušky se budou sestávat ze skoků ve volnosti, a v zápřeži. Jejich zatím téměř hotovou podobu mám tady s sebou k nahlédnutí. Protože je to nelehký proces, podléhající schvalování ministerstvem ( změnou v řádu Plemenné knihy Minihorse)  bude ještě jeho konečná podoba chvíli trvat. Konečnou verzi, pak najdete brzo na našem webu, ale již nyní Vám můžeme sdělit, že veřejný trénink ( kde se budou „laďit“ poslední technické maličkosti) proběhne v Litohošti , za měsíc, tedy 2. května 2015, a samotné první výkonnostní zkoušky pak 28. srpna 2015 tamtéž.

 

Významnou součástí šlechtitelské práce, je také její prezentace, tedy ukázka chovatelské snahy. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pomáhají plemeno Minihorse rozvíjet a prezentují své miniaturní koně a své odchovy na významných chovatelských akcích, které v roce 2014 byli Národní šampionát miniaturních koní, jeho 4 ročník, a dále pak Chovatelská přehlídka v září v Lysé nad Labem.

 

Pro vaši úplnou informaci uvádím, že v Plemenné knize Minihorse je do dnešního data zapsáno 160 miniaturních koní, nejedná se vše o chovné jedince, zapsaní jsou tam jak plemenní hřebci a klisny, ale i hříbata a valaši. Počet je to za poslední dva roky dvojnásobný. Naše plemeno spolu s Shetland pony je jedním z nejvíce se rozvíjejících v posledních letech.

 
zapsala Jarmila Podzemská

upravil a schválil předseda RPK Ing. Jan Végh